Caprice Horse Breeding  har ambitionen att föda upp högklassiga sporthästar och i vår avelsverksamhet utgör våra stolta och fina ston fundamentet.

Vi bedriver sedan några år tillbaka även seminimport
från Holland,Tyskland och Frankrike.

Signifikativt för vårt urval av hingstar är – förutom en väldokumenterad god
förärvning – goda prestationer i sporten, hög ridbarhet, god exteriör och inte
minst ett superbt temperament.

Varmt välkommen till vår hemsida!Monte Bellini e Montender-Ramiro-Wendekreis


Arpeggio e. Acord II-Power- Schönninng

 


 

 

 

 

 

 
 

Senaste nytt.

Vid SEMINBOKNING RING oss alltid: 0707-304194
OBS!! " ettstolicens" måste vara löst senast 31:e oktober därefter utgår förseningsavgift.

Nyheter

Nya villkor för reklamerad frakt, se villkorsrutan.
På grund av den starka euron har vi därför justerat våra betäckningsavgifter.

Flertalet av våra hingsthållare lämnar erlagd språngavgift tillgodo 2019 vid utebliven dräktighet om betäckning
påbörjas from 180615
Detta gäller endast TAI-hingstar.

Genom sin enastående förärvning har Tangelo v/d Zuuthoewe erhållit preferent i KWPN.

Comme Le Pere e Comme il Faut-Contender-Pilot
är klar för ett-sto-licens.
Kommer att vara tillgänglig via TAI 2018
Pris 4,200:- + 4.200:-

Cornado NRW e Cornet Obolensky - Acobat I -Cantus
Kommer att vara tillgänglig även 2018.
Pris 16.000:-/ 2 doser FAI.
Hingssidan kommer att läggas upp under veckan.
Se film 
Se film

 

 

 
Caprice Horse Breeding AB Tvärredslunds Gård | 523 94 Tvärred | Telefon:0707-304194 | info@mannerstrom.se